jot osp twierdza

Jednostka Operacyjno – Techniczna (JOT)

Podstawowym zadaniem statutowym ochotniczych straży pożarnych jest branie udziału w akcjach ratowniczych przeprowadzanych w czasie pożarów, klęsk żywiołowych, zagrożeń ekologicznych, katastrof i innych zdarzeń zagrażających życiu, zdrowiu i mieniu człowieka oraz środowisku naturalnemu.
Katalog działań ratowniczych OSP jako wiodących społecznych organizacji ratowniczych jest bardzo szeroki i obejmuje:
1) ratownictwo podczas pożarów;
2) ratownictwo techniczne w tym komunikacyjne;
3) ratownictwo medyczne;
4) ratownictwo wodne;
5) ratownictwo chemiczne;
6) ratownictwo ekologiczne;
7) ratownictwo podczas powodzi i innych katastrof naturalnych;
8) inne rodzaje ratownictwa.


Do prowadzenia działań ratowniczych każda OSP powinna mieć wyłoniony oddział ratowniczy określany w statucie jako JEDNOSTKA OPERACYJNO TECHNICZNA – JOT.
JOT powołuje swoją uchwałą zarząd OSP spośród członków czynnych
zaproponowanych przez naczelnika. Zarząd OSP uchwala, także regulamin organizacyjny JOT.
Celem wytycznych jest racjonalna kategoryzacja (klasyfikacja) Jednostek Operacyjno-Technicznych OSP umożliwiająca szybkie określenie ich wartości bojowej tj. możliwości skutecznego podejmowania działań ratowniczych.
Kategoryzacja JOT pozwala także na ocenę zabezpieczenia terenu (gminy, powiatu) przez aktualnie działające OSP oraz niezbędnych potrzeb dot. ilości i wyposażenia OSP w stosunku do potencjalnych zadań tych jednostek przy przewidywanym maksymalnym zagrożeniu.
Umożliwi to przyjęcie w planach ratowniczych określonego szczebla (gminy, powiatu) docelowej kategorii JOT w poszczególnych OSP i działanie mające na celu faktyczne uzyskanie tej kategorii.

Skład JOT OSP Twierdza:

 1. Dzerowicz Marek
 2. Irzyk Piotr
 3. Kalisz Adrian
 4. Kapinos Dawid
 5. Łopatkiewicz Krzysztof
 6. Mendocha Mariola
 7. Mendocha Renata
 8. Mijal Krzysztof
 9. Papuga Mateusz
 10. Polak Wiktor
 11. Rudy Michał
 12. Rutka Maciej
 13. Sitnik Hubert
 14. Stefanik Sławomir
 15. Szlachta Daniel
 16. Szmyd Wojciech
 17. Świstak Grzegorz
 18. Ziobrowska Anna
 19. Ziobrowski Jarosław