Zarząd i Komisja rewizyjna OSP w Twierdzy – kadencja 2021 – 2025

Zarząd OSP Twierdza:

Prezes – dh Jarosław Ziobrowski

Wiceprezes-Naczelnik – dh Dawid Kapinos

Wiceprezes – dh Sławomir Stefanik

Członek zarządu – dh Maciej Rutka

Sekretarz/Kronikarz – dh. Anna Ziobrowska

Skarbnik – dh Zbigniew Rutka

Gospodarz – dh Piotr Wiśniowski

Komisja rewizyjna OSP Twierdza:

Przewodniczący – dh Adrian Kalisz

Sekretarz – dh Piotr Irzyk

Członek – dh Krzysztof Mijal