1% podatku = realne wsparcie

Zrealizowaliśmy zakupy ze środków pozyskanych z 1% podatku za 2019 rok, które zostały przekazane przez mieszkańców naszej miejscowości, naszych przyjaciół i sympatyków.

Zakupiony sprzęt przyczyni się do podniesienia gotowości bojowej naszej jednostki, jak również poprawi jakość pracy naszych strażaków.

Bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy przekazali 1% podatku na naszą jednostkę i prosimy abyście pamiętali o nas za rok oraz zachęcili do tego swoich znajomych.

Dzięki Waszemu wsparciu my możemy szybciej i skuteczniej pomagać innym.

To tylko 1% podatku a może wymiernie pomóc.