osp twierdza w podziale bojowym

Nasza jednostka wróciła do podziału bojowego i może brać czynny udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych, by ratować zdrowie, życie i mienie potrzebujących. Nie byłoby to możliwe, gdyby nie Ochotnicza Straż Pożarna w Gogołowie, która nieodpłatnie przekazała nam swój samochód GBA 2,5/20 na podwoziu STAR 266. Po otrzymaniu samochodu i poddaniu go dokładnej ocenie przez mechaników, został on naprawiony. Naprawa nie byłaby możliwa, gdyby nie Urząd Gminy we Frysztaku, który przekazał 50% środków na naprawę. Pozostałe 50% to środki własne jednostki, a dokładniej środki ze złomowania naszego poprzedniego samochodu oraz środki pozyskane od sponsorów i darczyńców. Oddanie do użytku naszego samochodu to również ciężka praca naszych strażaków, którzy przez kilka tygodni pracowali nad przerobieniem samochodu w taki sposób, by umieścić na nim posiadany przez nas sprzęt. W podziale bojowym wóz służy od roku 2012 a jego rok produkcji to 1987. GBA 2.5/20 na podwoziu Star 266, zabudowany przez Osiny, z napędem 6×6, wyposażony w układ wodno-pianowy, linię szybkiego natarcia, wyciągarkę, maszt oświetleniowy i sprzęt będący w naszym posiadaniu.

Jeszcze raz bardzo serdecznie dziękujemy Ochotniczej Straży Pożarnej w Gogołowie, sponsorom, darczyńcom, Urzędowi Gminy Frysztak oraz strażakom, którzy poświęcili swój wolny czas by jak najszybciej i w jak najlepszym stanie oddać do użytku pozyskany samochód.