jot osp twierdza

Jednostka Operacyjno – Techniczna (JOT)

Podstawowym zadaniem statutowym ochotniczych straży pożarnych jest branie udziału w akcjach ratowniczych przeprowadzanych w czasie pożarów, klęsk żywiołowych, zagrożeń ekologicznych, katastrof i innych zdarzeń zagrażających życiu, zdrowiu i mieniu człowieka oraz środowisku naturalnemu.
Katalog działań ratowniczych OSP jako wiodących społecznych organizacji ratowniczych jest bardzo szeroki i obejmuje:
1) ratownictwo podczas pożarów;
2) ratownictwo techniczne w tym komunikacyjne;
3) ratownictwo medyczne;
4) ratownictwo wodne;
5) ratownictwo chemiczne;
6) ratownictwo ekologiczne;
7) ratownictwo podczas powodzi i innych katastrof naturalnych;
8) inne rodzaje ratownictwa.


Do prowadzenia działań ratowniczych każda OSP powinna mieć wyłoniony oddział ratowniczy określany w statucie jako JEDNOSTKA OPERACYJNO TECHNICZNA – JOT.
JOT powołuje swoją uchwałą zarząd OSP spośród członków czynnych
zaproponowanych przez naczelnika. Zarząd OSP uchwala, także regulamin organizacyjny JOT.
Celem wytycznych jest racjonalna kategoryzacja (klasyfikacja) Jednostek Operacyjno-Technicznych OSP umożliwiająca szybkie określenie ich wartości bojowej tj. możliwości skutecznego podejmowania działań ratowniczych.
Kategoryzacja JOT pozwala także na ocenę zabezpieczenia terenu (gminy, powiatu) przez aktualnie działające OSP oraz niezbędnych potrzeb dot. ilości i wyposażenia OSP w stosunku do potencjalnych zadań tych jednostek przy przewidywanym maksymalnym zagrożeniu.
Umożliwi to przyjęcie w planach ratowniczych określonego szczebla (gminy, powiatu) docelowej kategorii JOT w poszczególnych OSP i działanie mające na celu faktyczne uzyskanie tej kategorii.

Skład JOT OSP Twierdza:

 1. Dzerowicz Marek
 2. Irzyk Piotr
 3. Kalisz Adrian
 4. Kapinos Dawid
 5. Łopatkiewicz Krzysztof
 6. Mendocha Mariola
 7. Mendocha Renata
 8. Mijal Krzysztof
 9. Papuga Mateusz
 10. Polak Wiktor
 11. Rudy Michał
 12. Rutka Maciej
 13. Sitnik Hubert
 14. Stefanik Sławomir
 15. Szlachta Daniel
 16. Szmyd Wojciech
 17. Świstak Grzegorz
 18. Ziobrowska Anna
 19. Ziobrowski Jarosław

mdp osp twierdza

Od 2006 roku w naszej jednostce działa Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza, która wspólnie z czynnymi członkami OSP tworzy nową historię stowarzyszenia i godnie wyrasta na naszych następców. MDP OSP Twierdza to 20 dzieci, które poprzez swoją działalność pielęgnują wartości społeczne i patriotyczne.

 1. Armata Zuzanna
 2. Bryda Jakub
 3. Bryda Patrycja
 4. Golowska Gabriela
 5. Golowska Małgorzata
 6. Grygiel Martyna
 7. Kapinos Julia
 8. Kolanko Sebastian
 9. Konieczny Jakub
 10. Kosiek Mateusz
 11. Łaba Izabela
 12. Matysik Gabriela
 13. Mendocha Anita
 14. Mendocha Dominika
 15. Mendocha Gabriela
 16. Mendocha Katarzyna
 17. Sowa Oliwia
 18. Szewczyk Milena
 19. Ziobrowska Monika
 20. Ziobrowski Piotr

Działalność drużyny MDP OSP Twierdza odbywa się pod czujnym okiem opiekunów: Anna Ziobrowska, Dawid Kapinos i Jarosław Ziobrowski.

Nasza historia

Ochotnicza Straż Pożarna w Twierdzy powstała w 1907 roku. Pierwszą siedzibą OSP była usytuowana na terenie nieruchomości jednego z mieszkańców drewniana szopa, która ewoluowała do obecnej remizy. Ten stan zawdzięczamy działaniom naszych strażaków, którzy w dużej mierze z własnych środków oraz nakładem pracy społecznej doprowadzili do oddania w 2011 roku budynku nowej remizy. Wyposażenie jednostki OSP to również historia wielu poświęceń i wkładu strażaków oraz mieszkańców Twierdzy. Na początku działalności Ochotnicza Straż Pożarna w Twierdzy dysponowała motopompą strażacką, kilkoma wężami, hełmami i drobnym sprzętem gaśniczym. To wszystko znajdowało się na konnym wozie. W późniejszych latach konie zastąpił ciągnik rolniczy.   W 1999 roku staraniem lokalnej społeczności pozyskaliśmy z upadającego Kółka Rolniczego samochód Nysa, który po wykonanym własnym nakładem finansowym i pracą społeczną kapitalnym remoncie służył do momentu zezłomowania w 2005 roku. Następnie dzięki staraniom druhów został nam nieodpłatnie przekazany z sąsiedniej jednostki OSP samochód marki Żuk, który wcześniej pełnił już służbę w kilku jednostkach OSP. Upływ czasu, rosnąca ilość zdarzeń i wyeksploatowanie pojazdu doprowadziły w roku 2011 do oddania pojazdu na złom. Wówczas, przy wykorzystaniu środków własnych oraz środków ze sprzedaży budynku starej remizy, został zakupiony używany Star 244, w zabudowie pożarniczej o specyfikacji GBA 2,5/16, wyprodukowany w 1976 roku. Służbę w naszej jednostce dzielnie pełni do złomowania pod koniec 2021 roku. Historia znów zatoczyła koło i po raz kolejny zostaliśmy bez samochodu bojowego.