osp twierdza w podziale bojowym

Nasza jednostka wróciła do podziału bojowego i może brać czynny udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych, by ratować zdrowie, życie i mienie potrzebujących. Nie byłoby to możliwe, gdyby nie Ochotnicza Straż Pożarna w Gogołowie, która nieodpłatnie przekazała nam swój samochód GBA 2,5/20 na podwoziu STAR 266. Po otrzymaniu samochodu i poddaniu go dokładnej ocenie przez mechaników, został on naprawiony. Naprawa nie byłaby możliwa, gdyby nie Urząd Gminy we Frysztaku, który przekazał 50% środków na naprawę. Pozostałe 50% to środki własne jednostki, a dokładniej środki ze złomowania naszego poprzedniego samochodu oraz środki pozyskane od sponsorów i darczyńców. Oddanie do użytku naszego samochodu to również ciężka praca naszych strażaków, którzy przez kilka tygodni pracowali nad przerobieniem samochodu w taki sposób, by umieścić na nim posiadany przez nas sprzęt. W podziale bojowym wóz służy od roku 2012 a jego rok produkcji to 1987. GBA 2.5/20 na podwoziu Star 266, zabudowany przez Osiny, z napędem 6×6, wyposażony w układ wodno-pianowy, linię szybkiego natarcia, wyciągarkę, maszt oświetleniowy i sprzęt będący w naszym posiadaniu.

Jeszcze raz bardzo serdecznie dziękujemy Ochotniczej Straży Pożarnej w Gogołowie, sponsorom, darczyńcom, Urzędowi Gminy Frysztak oraz strażakom, którzy poświęcili swój wolny czas by jak najszybciej i w jak najlepszym stanie oddać do użytku pozyskany samochód.

ważna informacja!
Dziś kolejny dzień, który pisze historię naszej jednostki. W związku z wyeksploatowaniem i  krytycznym stanem technicznym, nasz wóz bojowy GBA 2,5/16 na podwoziu Star 244 został odtransportowany na złom.

Wyprodukowany w 1976 roku, służbę pełnił w jednostkach zawodowych jak i ochotniczych straży pożarnych na terenie obecnego województwa śląskiego. Starszy od wielu strażaków w naszym JOT dzielnie służył nam przez 10 lat odkąd został zakupiony w 2011 roku za własne środki finansowe jednostki i przy dużym zaangażowaniu naszych strażaków. Z nami uczestniczył w kilkuset akcjach ratowniczo-gaśniczych na terenie miejscowości, gminy, powiatu i województwa.

Historia znów zatoczyła koło i po raz kolejny zostaliśmy bez samochodu. Można śmiało stwierdzić, że ratowniczo jesteśmy na dnie choć zapał i chęci mamy duże to istnieją okoliczności których nie „przeskoczymy”.

Wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób wspierali nas, dziękujemy a pozostałym obiecujemy że nie poddamy się, będziemy walczyć by powstać jak „Feniks z popiołów” i wrócić na pulpit programu SWD-ST jako jednostka w podziale bojowym gotowa do akcji.

WAŻNY KOMUNIKAT

Ważna ale smutna informacja!

Zarząd oraz członkowie Ochotniczej Straży Pożarnej w Twierdzy informują iż w dniu 16.11.2021r. uległ awarii nasz 45-letni samochód gaśniczy. Z tego powodu został wycofany z podziału bojowego a to uniemożliwia naszym strażakom uczestnictwo w działaniach ratowniczych i niesienie pomocy potrzebującym. Sytuacja jest trudna, ponieważ naprawa samochodu jest niemożliwa a szacowany koszt przewyższa kilkukrotnie jego wartość. Jeśli uda się nam przywrócić naszą jednostkę do działań ratowniczo-gaśniczych, niezwłocznie o tym Państwa poinformujemy.

1% podatku = realne wsparcie

Zrealizowaliśmy zakupy ze środków pozyskanych z 1% podatku za 2019 rok, które zostały przekazane przez mieszkańców naszej miejscowości, naszych przyjaciół i sympatyków.

Zakupiony sprzęt przyczyni się do podniesienia gotowości bojowej naszej jednostki, jak również poprawi jakość pracy naszych strażaków.

Bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy przekazali 1% podatku na naszą jednostkę i prosimy abyście pamiętali o nas za rok oraz zachęcili do tego swoich znajomych.

Dzięki Waszemu wsparciu my możemy szybciej i skuteczniej pomagać innym.

To tylko 1% podatku a może wymiernie pomóc.

Zarząd i Komisja rewizyjna OSP w Twierdzy – kadencja 2021 – 2025

Zarząd OSP Twierdza:

Prezes – dh Jarosław Ziobrowski

Wiceprezes-Naczelnik – dh Dawid Kapinos

Wiceprezes – dh Sławomir Stefanik

Członek zarządu – dh Maciej Rutka

Sekretarz/Kronikarz – dh. Anna Ziobrowska

Skarbnik – dh Zbigniew Rutka

Gospodarz – dh Piotr Wiśniowski

Komisja rewizyjna OSP Twierdza:

Przewodniczący – dh Adrian Kalisz

Sekretarz – dh Piotr Irzyk

Członek – dh Krzysztof Mijal

„Wspieranie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenów wiejskich w ramach modernizacji, remontu i rewitalizacji budynków użyteczności publicznej, ratownictwa, edukacji dla społeczności lokalnej”

Zakończyliśmy realizację zadania publicznego sfinansowanego przez Fundusz Składkowy Ubezpieczeń Społecznych Rolników w ramach programu „Wspieranie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenów wiejskich w ramach modernizacji, remontu i rewitalizacji budynków użyteczności publicznej, ratownictwa, edukacji dla społeczności lokalnej”.

W ramach realizacji zadania zakupiliśmy:

-10 szafek na umundurowanie

-szafę na dokumenty

W ramach wyżej wymienionego dofinansowania pomalowane zostało pomieszczenie garażowe. Efekt projektu przeszedł nasze najśmielsze oczekiwania i wykorzystując środki własne wykonaliśmy odświeżenie szatni i biura.

Dziękujemy Funduszowi Składkowemu Ubezpieczenia Społecznego Rolników za wsparcie.

#FrysztakChallenge2020

Ani temperatura, ani wiatr, ani dystans nie zatrzymał nas. Przystąpiliśmy do wyzwania dobrowolnie, dla zdrowia i przyjemności. 25 listopada w godzinach przedpołudniowych pokonaliśmy na rowerach 25 km. Aby zaznaczyć swój udział w akcji wystąpiliśmy w kompletnym ubraniu specjalnym a dodatkowo na wycieczkę załapały się też aparaty OUO. Start przy naszej remizie i po kolei Pomnik Św. Floriana na frysztackim rynku, remiza OSP Frysztak, remiza OSP Pułanki, remiza OSP CIESZYNA, Gminny Ośrodek Sportu Frysztak, remiza OSP Kobyle, Kościół Parafialny pw. Św. Mikołaja w Lubli i meta pod naszą remizą. Lekko nie było, ale chyba o to chodzi aby zmęczyć trochę organizmy. Zostaliśmy zauważeni, ponieważ podczas przejazdu byliśmy zatrzymywani i pytani o szczegóły akcji, miło było spotkać się z pozytywnym odbiorem. Dziękujemy za doping i obiecujemy, że jesteśmy gotowi na następne wyzwania. Najserdeczniejsze podziękowania składamy Pani Ani za poczęstowanie strudzonych strażaków OSP Twierdza pysznym pomarańczowym soczkiem. Naszą jednostkę reprezentowali Dawid Kapinos i Grzegorz Świstak.

https://www.facebook.com/814865598618076/posts/3146303275474285/

https://krosno112.pl/aktualnosci/pozostale-informacje/item/9740-frysztakchallenge2020-wyzwanie-sportowe-dla-fanow-aktywnosci-fizycznej.html

https://strazacki.pl/artyku%C5%82y/strazacy-przylaczyli-sie-do-akcji-frysztakchallenge2020