ważna informacja!




Dziś kolejny dzień, który pisze historię naszej jednostki. W związku z wyeksploatowaniem i  krytycznym stanem technicznym, nasz wóz bojowy GBA 2,5/16 na podwoziu Star 244 został odtransportowany na złom.

Wyprodukowany w 1976 roku, służbę pełnił w jednostkach zawodowych jak i ochotniczych straży pożarnych na terenie obecnego województwa śląskiego. Starszy od wielu strażaków w naszym JOT dzielnie służył nam przez 10 lat odkąd został zakupiony w 2011 roku za własne środki finansowe jednostki i przy dużym zaangażowaniu naszych strażaków. Z nami uczestniczył w kilkuset akcjach ratowniczo-gaśniczych na terenie miejscowości, gminy, powiatu i województwa.

Historia znów zatoczyła koło i po raz kolejny zostaliśmy bez samochodu. Można śmiało stwierdzić, że ratowniczo jesteśmy na dnie choć zapał i chęci mamy duże to istnieją okoliczności których nie „przeskoczymy”.

Wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób wspierali nas, dziękujemy a pozostałym obiecujemy że nie poddamy się, będziemy walczyć by powstać jak „Feniks z popiołów” i wrócić na pulpit programu SWD-ST jako jednostka w podziale bojowym gotowa do akcji.