„Wspieranie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenów wiejskich w ramach modernizacji, remontu i rewitalizacji budynków użyteczności publicznej, ratownictwa, edukacji dla społeczności lokalnej”

Zakończyliśmy realizację zadania publicznego sfinansowanego przez Fundusz Składkowy Ubezpieczeń Społecznych Rolników w ramach programu „Wspieranie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenów wiejskich w ramach modernizacji, remontu i rewitalizacji budynków użyteczności publicznej, ratownictwa, edukacji dla społeczności lokalnej”.

W ramach realizacji zadania zakupiliśmy:

-10 szafek na umundurowanie

-szafę na dokumenty

W ramach wyżej wymienionego dofinansowania pomalowane zostało pomieszczenie garażowe. Efekt projektu przeszedł nasze najśmielsze oczekiwania i wykorzystując środki własne wykonaliśmy odświeżenie szatni i biura.

Dziękujemy Funduszowi Składkowemu Ubezpieczenia Społecznego Rolników za wsparcie.